szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Mit kezdjünk az építési hulladékkal?

Szépzöld, 2011. aug. 08.


Forrás: www.epitinfo.hu

Tőlünk nyugatabbra, az Európai Unió fejlettebb országaiban már évtizedek óta sikerrel hasznosítják a bontásból származó építési hulladékokat, főként úgynevezett másodnyersanyagként. 

Mit kezdjünk az építési hulladékkal?

A felhasználási arány napjainkban már több mint 50%-os, hazánkban azonban ez a szám még a 25%-ot sem éri el. Nálunk a vonatkozó szabályozás jóformán csak az építési-bontási hulladék gyűjtését, tárolását, majd megfelelő telepen történő lerakását írja elő.


Magyarországon az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályait a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet tartalmazza. A jogszabály az építési hulladékokat az 1. sz. melléklete alapján nyolc csoportba sorolja. Ennek megfelelően létezik: kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fa-, fém,- műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, ásványi eredetű építőanyag hulladék. E hulladék-csoportokhoz a rendelet megállapít egy bizonyos határértéket, melyet, ha a bontás-építkezés során átlépünk, a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adjuk, azaz el nem szállíttatjuk a megfelelő sitt-lerakóba, hulladék-telepre.
 

Az említett, elkülönítetten gyűjtött bontásból, építkezésből származó hulladékot - amennyiben az műszakilag lehetséges - az építtető vagy felhasználja az építkezés során, vagy a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően átadja a hulladékkezelőnek ekkor szükséges kitölteni egy úgynevezett „Építési Hulladék Tervlapot”, melyet az építési engedélyezési eljárás keretében kel benyújtani.

 

Egy magyar újítás:


 

Az építési és bontási hulladék tervlapot az építési, illetve bontási engedély iránti kérelemmel együtt a tervező, vagy az építész adhatja be a hatósághoz. Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően kitöltendő nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását pedig az építtető köteles a használatbavételi engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani. Természetesen, ha az átalakítás és építkezés nem engedély- vagy bejelentés-köteles, akkor a tervlap kitöltésére sincs szükség.


Amennyiben bármely hulladék-csoportban a keletkező anyag mennyisége nem éri el a rendelet 1. számú melléklete szerinti táblázatban közölt határértéket, akkor a külön jogszabályban meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni. A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el.
 

A szaktárca, azaz a „zöldhatóság” alkalmanként úgynevezett „zöldkommandót” szervez annak érdekében, hogy illegális építési-bontási hulladéklerakókat leplezzenek le. Számos esetben fordul elő ugyanis, hogy a tulajdonos tudtával, vagy anélkül, de üres, elhagyott, gondozatlan telkeken nagy mennyiségű –akár több száz tonna – illegálisan tárolt építési törmeléket talál a hatóság. Ilyen esetekben is, a telek tulajdonosának kötelezettsége az, hogy saját költségén elszállítassa az ott lerakott törmeléket. Ha tárolásban vétkesek is vagyunk, azaz tudtunkkal tárol a mi telkünkön más valaki nagy mennyiségű építési hulladékot, vagy éppen saját építkezésünkből maradt, a rendeleti határértéket meghaladó sittet talál a hatóság, az elszállítási kötelezettség mellett magas bírságra is számíthatunk.

 

Kapcsolódó cikk:

Új életre keltve

 
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!