szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Társasházi házirend: mi legyen benne?

Szépzöld, 2011. nov. 06.


Forrás: www.epitinfo.hu  A társasházakban a legfontosabb magatartási, együttélési szabályokat, melyeket minden tulajdonostársnak, illetve más jogcímen ott lakónak be kell tartania, a házirend tartalmazza. Alábbi cikkünkben most bemutatjuk, melyek azok a rendlelkezések, amik nem maradhatnak ki e dokumentumból.

Társasházi házirend: mi legyen benne?

2005 óta immár minden, hat lakásosnál nagyobb társasháznak rendelkeznie kell Szervezeti-és Működési Szabályzattal (SZMSZ). A házirendet is alapvetően ez a dokumentum tartalmazza. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 26. §-a szerint a házirendnek a következőket kell megállapítania:


- a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat;
- a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait.


A házirend egyes szakaszai - a használat jogcímétől függetlenül - a lakás, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség mindenkori használójára nézve is kötelező erővel bírnak. Tehát nem csak a tulajdonosnak, a bérlőnek, a haszonélvezőnek, vagy családtagjaiknak, hanem az éppen vendégként, alkalmi látogatóként a társasházban tartózkodó személyeknek is figyelemmel kell lenniük a házirendre. A törvény a fenti támpontokon kívül még egy kritériumot fogalmaz meg a házirenddel kapcsolatban: az abban foglaltak nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel. A törvények és az egyes (például helyi önkormányzati rendeletek) kijelölik tehát a házirend tartalmának határait, ezeken belül azonban a társasház tulajdonosainak közgyűlése szabadon állapíthatja meg a dokumentum egyes szabályait.


A társasházi házirendek alapvetően tehát az együttélés szabályairól, a társasház berendezéseinek, állagának és a lakók biztonságának megóvásáról, tisztántartásának rendjéről, illetve a közös helyiségek használatáról tartalmaz részletes szabályokat. Szinte minden ilyen dokumentumban fellelhetők a következő élethelyzeteket, viszonyokat szabályozó rendelkezések:


- Zaj: a zajjal járó szerelési-építési munkálatok, illetve a zajjal működő háztartási gépek - porszívó, mosógép, szárítógép használata mikor megengedett (pl.: munkanapokon, hétvégéken és ünnepnapokon reggel hány órától este hány óráig);


- Szükséges-e és mikor előre bejelenteni a fenti, zajjal járó tevékenységet a lakóközösség számára.


- Biztonság: az épület és az esetlegesen hozzá tartozó kert, udvar kapuját zárva kell-e tartani, illetve milyen időponttól zárják azt. Gondoskodni kell a közös helyiségek és a garázsok biztonságáról is, főként nagyobb társasházak esetén a teremgarázsok zárási rendjéről.


- Tisztaság és állagvédelem, állattartás: meg kell határozni, hogy az épület közös helyiségeinek, közlekedőinek területét milyen gyakorisággal kell leseperni, felmosni, a közös tulajdonban lévő ajtók, ablakok, korlátok felületét mikor kell letisztítani.


- Ha van szemétledobó, e szerkezet tisztántartásának, és, használatának rendje.


- A kert növényeinek gondozása, fűnyírás, járdaseprés, illetve télen a hóltakarítás feladatai.


- Az esetleges rongálás, vagy véletlen károkozás esetén rendelkezni kell a költségviselőről: a helyreállításra fordított költséget a károkozónak kell megtérítenie. A rongálásért a tulajdonos akkor is felelős, ha azt az ő jogán a társasházban, illetve külön tulajdonában tartózkodó más személy okozta.


- Az eb- és állattartás mértékét és tartásának módját - helyi önkormányzati rendelet hiányában - a házirend is szabályozhatja (pl.: hány eb, vagy macska, illetve más, kistestű háziállat tarható egy lakásban, állattenyésztés céljára a lakásban állat nem tartható, a ház közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein tilos állatot tartani, szabadon engedni, etetni, a szennyezést haladéktalanul fel kell takarítani stb.)


- Közös helyiségek: a különböző, közös használatban lévő helyiségek (pl.: kerékpár és babakocsi tároló, szárítóhelyiség, pince, padlás stb.) használatának és tisztántartásának, zárásának rendje.


Tudni kell azonban, hogy a házirend be nem tartásának nincs és nem is lehet jogi értelemben vett szankciója, mivel a házirend nem jogszabály. Betartása, rendelkezéseinek követés azonban az egy társasházban élők közös és jól felfogott érdeke. Természetesen komolyabb ügyek, jogsértések esetében lehetőség van a bírósághoz, vagy jegyzőhöz fordulni.

 

Kapcsolódó cikk:

A Bauhaus stílus

 
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!


Friss hozzászólások

2022.augusztus 08., hétfő / 14:23

Milyen betegsége van a virágomnak? Hogy kezeljem?

2022.július 26., kedd / 18:16

Tanyasi élet Bűd és Szentmihály környékén 4.

2022.január 10., hétfő / 18:56

Yucca pálma levelek száradása

2021.november 24., szerda / 16:27

Rhododendron (Bonsai)

2021.október 11., hétfő / 10:21

Így ültess abesszín kardvirágot!

2021.szeptember 07., kedd / 11:46

Mivel helyettesíthető a BI 58 rovarölő, ami legalább olyan hatásos, mint a volt permetezőszer?

2021.augusztus 10., kedd / 08:22

Mivel helyettesíthető a BI 58 rovarölő, ami legalább olyan hatásos, mint a volt permetezőszer?

2021.július 04., vasárnap / 15:32

Igazi különlegességek a világból


Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia